Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2012

Reposted frommissyseepy missyseepy viaruk0la ruk0la

July 30 2012

0749 99f1 390
Reposted fromowieczkini owieczkini viayourheartbeat yourheartbeat
Przykazanie na dziś: Otaczaj się ludźmi stymulującymi intelektualnie.
— Mtz, martinez.soup.io
Reposted frommartinez martinez viayourheartbeat yourheartbeat
Reposted frompiksele piksele

Kobieta by czuć się piękną nie potrzebuje grona adoratorów, wystarczą jej komplementy jednego mężczyzny . 

Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viasomebunny somebunny
Ucz się ze swoich snów, czego ci brakuje.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromcaramina caramina viapiksele piksele
5572 071f 390
Ważne jest, abyś zachował zdolność przeżywania, aby istniały rzeczy, które mogą Cię zadziwić, wywołać wstrząs. Ważne jest, aby nie dotknęła Cię straszna choroba - obojętność.
— Ryszard Kapuściński
Reposted frompiksele piksele viacherimoya cherimoya
Bawcie się ze mną ostrożnie. Natura moja jest pluszowa, lecz w środku skrywam potłuczone szkło. Bawcie się ze mną ostrożnie.
— Karpowicz "Balladyny i romanse"
Reposted frommalpkabonobo malpkabonobo viahardbitch hardbitch
Reposted fromsunwalk sunwalk viaruk0la ruk0la

July 27 2012

8920 3fdb 390
9656 16f1
Być może istnieją czasy piękniejsze, ale te są nasze.
— Jean-Paul Sartre
Reposted frombezemnie bezemnie viazabije zabije
Często kocha się "z przerwami". To znaczy czasem jest tak, że aż brzuch boli i oczy pieką, a czasem jest tak "że można wytrzymać" i w ogóle myśli się mocno o czym innym.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissMurder MissMurder viazabije zabije
kawa/nadzieja?
Reposted fromtszttszt tszttszt viazabije zabije
2717 2a92 390

"Ja nie mogę"

Zazdroszczę ci.
W każdej chwili
możesz odejść ode mnie.

A ja od siebie
Nie mogę.

-Anna Świrszczyńska


Reposted fromsoultraveling soultraveling viazabije zabije
4350 5aed 390
Reposted fromnameherhope nameherhope viapiksele piksele
I to już wszystko, i jeszcze tylko ja i mój niepokój, i noc.
— Halina Poświatowska, "Opowieść dla przyjaciela"
Reposted fromperelin perelin viapiksele piksele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl